cs pros
Welcome [2] Cs-PrOs
עמוד הביתבנה לך אתרהפורטל הסלולרימשחקי פלאשCs download cs/cz/soursמילוק קונטר סטרייקאיך לעשות חתימה>ספריימדריך#HLTVפקודות אדמין>שחקןמדריך#גלישהסירטוניםמפות להורדהסקיניםונטרילו$VENTRILOסקינים למסך פתיחהקובץ לסרברים פרוציםתמונות שלי SUS-ONמאמריםקונפיגיםמדריך#לשינוי מוזיקהמדריך#להכנת קונפיגמדריך#Cניית מפותVIDEO במישחקטיפים לקונטר סטרייקתוכנות שקשורות לקונטר סטרייקתוכנות שקשורות לקונטר סטרייקC4קונפיגים סוסים לקונדישן זירויש לאגים אינה הפיתרוןמדריך להכנת שרת ונטרילופקודות סופר הירומדריך להכנת מצנחהתמונות שלימוזיקההקלאן שלנו !!..סוסהורדת דמואיםשאתה הורג יש הרבה דםעמוד תוכנותadmin-mod#אדמין מודcs1.6/cs:cz
פקודות אדמין>שחקן
 

פקודות שונות

פקודה
הסבר פקודה
con_color "2 235 53"
כתב של הצאט בצבע ירוק
con_color "25 255 255"
כתב של בצאט בצבע כחול
con_color "255 155 50"
כתב בצבע הרגיל
hud_fastswitch 1/0
החלפה מהירה בין הנשקים
cl_dynamiccrosshair 1/0
בזמן ריצה או קפיצה הכוונת לא גדלה
cl_corpsestay 1/0
לא רואים את הגופות שעל הרצפה
cl_righthand 1/0
להחליף את הצד של הנשק
cl_showfps 1/0
שלך fps מראה את ה
+/-voicerecord
תוכלו לדבר במיקרופון בלי ללחוץ על שום מקש
scr_conspeed 200
(מהירות פתיחת הקונסול (תשנו את המספר
gunsmoke
מוציא עשן מהרובה בזמן יריה
volume 2
(לשנות את הווליום במשחק (תשנו את המספר
name "The Killer"
לשנות את הניק שלכם במשחק
sensitivity 2
לשנות את רגישות העכבר
hud_centerid 1/0
שתצביעו על השחקן תראו את הניק שלו
sv_restart 1
לאפס תוצאות רסטרט
sv_friendlyfire 1/0
חברי הקבוצה יכולים להרוג אחד את השני
sv_alltalk 1/0
הקבוצות יכולות לשמוע אחד את השני
mp_startmoney 800
כמה כסף יהיה בסיבוב הראשון
mp_roundtime 3
זמן של כל סיבוב
mp_freezetime 3
זמן שאי אפשר לזוז בהתחלה
mp_buytime 0.15
זמן קניה כרגע זה על 15 שניות
mp_maptime 30
כל כמה זמן המפה תתחלף
mp_autoteambalance 0/1
איזון קבוצות אוטומטי
mp_c4timer
זמן שלוקח לפצצה להתפוצץ

פקודות לאדמין

פקודה
הסבר פקודה
admin_kick x
להעיף מישהו מהשרת
admin_ban x
להשעות מישהו מהשרת
admin_slap x
לתת סטירה למישהו
admin_map map
לשנות מפה
admin_slay x
להרוג מישהו
admin_unbury/bury x
לקבור או להוציא מישהו
admin_godmode x on/off
לתת למישהו גודמוד שאי יהיה אפשר להרוג אותו
admin_noclip x on/off
יכול לעבור דרך קירות
admin_vote_map map
להצביע עבור מפה כלשהי
admin_vote_kick x
להצביע עבור להעיף מישהו
admin_hostname name
לשנות את השם של השרת
admin_fun 1/0
glow color-יהיה אפשר להוסיף צבע לשחקן על ידי
admin_disco 1/0
אותו דבר אבל הצבעים יתחלפו לבד
admin_tsay say
להגיד משהו בצד שמאל
admin_vsay say
לעשות הצבעה לכל דבר
admin_csay say
להגיד משהו בירוק באמצע
admin_psay x say
לשלוח הודעה פרטית למישהו
admin_pass 123/admin_nopass
לשים או להוריד סיסמה

<
 
/BODY>